Klachtenprocedure

Het Agentschap Wegen en Verkeer vindt het belangrijk om uw klachten over onze dienstverlening te kennen.

Hoe kan u een klacht aan het Agentschap Wegen en Verkeer overmaken?

  • Hebt u een klacht over een specifieke locatie op een Vlaamse gewestweg? Dan kan u bij ons terecht via het Meldpunt Wegen. Uw klacht komt zo terecht bij de klachtenco√∂rdinator van de bevoegde afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer.
  • Hebt u een algemene klacht die niet-locatiegebonden is? Geef ze dan door via ons contactformulier. Ook deze klacht komt zo terecht bij de klachtenco√∂rdinator van de bevoegde afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer.
  • Tijdens de kantooruren (van 9u30 tot 16u30) kan u ons telefonisch bereiken via de Wegentelefoon op het gratis nummer 0800-122 66. Indien u mobiel belt, moet u via een keuzemenu aangeven in welke provincie zich het probleem stelt dat u wenst door te geven.

Het Agentschap Wegen en Verkeer behandelt klachten zoals dit is voorgeschreven in het klachtendecreet van 1 juni 2001. Daarin staat dat anonieme klachten niet zijn toegestaan. Het is dus noodzakelijk dat je je naam en contactgegevens bekend maakt om een klacht te kunnen indienen. Wanneer u niet akkoord gaat met het antwoord op uw klacht, kan u zich met uw klacht verder wenden tot de Vlaamse ombudsdienst.