Herinrichting kruispunt Vierwegen in Herzele

Regio
Gemeente
Weg
Datum 26 februari 2018 tot voorjaar 2019

Update 5/3: De werken zijn op 5 maart gestart. Lees meer over de huidige fase. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Herzele slaan de handen in elkaar voor een herinrichting van het kruispunt Vierwegen in Herzele. Het kruispunt wordt veiliger voor fietsers en voetgangers en we pakken het fileprobleem aan op de N46 (Provinciebaan). Daarnaast komt er een gescheiden rioleringsstelsel onder het kruispunt en leggen we een bufferbekken aan.

In welke zone gaan we aan het werk?

Wat houden de werken in?

Met de herinrichting willen we een aantal knelpunten op dit kruispunt aanpakken:

 • de files op de N46,
 • de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers, 
  • auto's rijden links afslaand verkeer voorbij via het fietspad
  • smalle fiets- en voetpaden
 • en de slechte staat van het wegdek.

We doen dit door:

 • afslagstroken te voorzien op de N46,
  • In beide richtingen komt er een linksafslagstrook
  • en een strook voor wie rechtdoor wil of rechtsaf wil slaan
 • verhoogde fiets- en voetpaden aan te leggen,
  • die afbuigen aan de bushaltes, zodat busverkeer en fietsers niet moeten dwarsen
 • en het wegdek op het kruispunt te vervangen.

We maken van de gelegenheid gebruik om:

 • een gescheiden rioleringsstelsel 
 • en een bufferbekken aan te leggen om het regenwater dat op de weg valt te bufferen. 

 

Nutswerken afgerond

Ter voorbereiding van de heraanleg zijn de nutsmaatschappijen (gas, water, elektriciteit,...) langs geweest. Synductis heeft de leidingen (water, elektriciteit,...) vernieuwd. 

Heraanleg kruispunt 

De heraanleg van het kruispunt is op 5 maart gestart en zal ongeveer 1 jaar duren. Door in fasen te werken, streven we ernaar om steeds zo veel mogelijk bewegingen voor het verkeer open te houden en zo weinig mogelijk om te leiden. 

Fase 1: Heraanleg Stationsstraat (N464)
5 maart tot mei 2018

De Stationsstraat wordt volledig afgesloten. Autoverkeer en fietsers moeten in beide richtingen omrijden. Verkeer op de Provinciebaan blijft enkel mogelijk in deze fase richting Zottegem. Het verkeer richting Aalst moet omrijden. De keuze van de richting van omleiding is weloverwogen: Door het verkeer om te leiden richting Aalst, vermijden we grote fileprobelemen aan het kruispunt met lichten aan de kerk in Borsbeke. Daarnaast is de recent verlengde afslagstrook van de N42 naar de Leenstraat positief voor de huidige omleiding.

Omleiding fietsers

Omleiding autoverkeer

Ook de bussen van De Lijn rijden om. Alle info op www.delijn.be. 

Hoe het station van Herzele bereiken?

Het verkeer kan het Station Herzele bereiken door vanuit Sint-Lievens-Houtem naar de N46 rijden tot aan de N42 richting Zottegem en dan de N42 volgen richting Geraardsbergen, via de Leenstraat en de Hoogstraat tot aan de markt van Herzele. Vandaar neemt men de Kerkstraat tot aan het station van Herzele. 

Extra maatregelen in Spoorwegstraat voor veilig en vlot verkeer tijdens de werken

 • In de Spoorwegstraat geldt een snelheidsbeperkting van 30 km/u. Voor de veiligheid van fietsers en voetgangers zijn er paaltjes geplaatst. Voorlopig komen er geen borden 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', maar de situatie in de Spoorwegstraat wordt wel goed opgevolgd. De borden zouden negatief zijn voor de bereikbaarheid van de bewoners tussen de werf Vierwegen en de werf in Burst. Sluipverkeer via de Spoorwegstraat zou zich trouwens meteen vastrijden aan de werf in Burst. 
 • In de Spoorwegstraat geldt parkeerverbod aan het begin van de straat om inrijden niet te belemmeren. Er zal niet gewerkt worden met parkeerkaarten, maar de parkeerdruk zal wel opgevolgd en geëvalueerd worden.

 

 

Fase 2: noordkant Provinciebaan
mei 2018 tot najaar 2018

De werfzone ligt aan de noordzijde van de Provinciebaan. Verkeer op de Provinciebaan blijft mogelijk in de richting van Zottegem. Verkeer richting Aalst moet omrijden. Fietsers zullen in beide richtingen omgeleid worden. 

Fase 3: zuidkant Provinciebaan
najaar 2018 tot voorjaar 2019 

De aannemer werkt aan de zuidzijde van de Provinciebaan. Verkeer op de Provinciebaan blijft mogelijk in de richting van Zottegem. Verkeer richting Aalst moet omrijden. Deze werken voert de aannemer in twee fasen uit, zodat steeds één van beide Houtemstraten open kan blijven. Fietsers zullen in beide richtingen omgeleid worden. 

Fase 4: bufferbekken (aan Oude Tramzate)
voorjaar 2018 tot najaar 2018

Deze werken kunnen uitgevoerd worden zonder hinder voor het verkeer. 

Fase 5: structureel onderhoud
3-tal weken

Het structureel onderhoud loopt vanaf kruispunt tot Vondelstraat in Borsbeke.

Fase 6: aanleggen toplaag

2-tal dagen

De toplaag van de rijweg wordt heraangelegd in asfalt. De fietspaden worden overlaagd met asfalt. Ook hier zal verkeer richting Zottegem langs de werfzone kunnen en verkeer richting Aalst omrijden. 

 

Hinder beperken

 • Deze werken worden samen uitgevoerd met de heraanleg van de Oudenaardsesteenweg en Provincieweg (N46) in Burst en Borsbeke
 • In de planning is rekening gehouden met het verkeer: Verkeer richting Oudenaarde blijft de hele werf lang mogelijk.
 • Omleiding blijft volledige duur van de werken hetzelfde. 
 • Opritten en toegangen blijven zo veel mogelijk bereikbaar. Als dat niet het geval is, dan bust de aannemer een brief. 

Communicatie

Infovergadering op 25/01

De infovergadering vond plaats op 25 januari 2018, de ppt-presenatie vindt u rechtbovenaan op deze pagina. 

Bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers 

Voor ondernemers in en rond de werfzone zetten we een bereikbaarheidsadviseur in. Hij fungeert als brugfiguur tussen de opdrachtgevers en de ondernemers. Heb je als ondernemer vragen over je bereikbaarheid, over hoe je beleverd kan worden, over financiële tegemoetkomingen waarop je beroep kunt doen tijdens de werken, ... dan kun je bij hem terecht. Met al uw vragen over uw bereikbaarheid tijdens de werken kunt onderstaande persoon contacteren.

Marloes Cattersel
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 72 22 57

Digitale nieuwsbrief

Ontvangt u info over de werf graag rechstreeks in uw mailbox? Abonneer u dan met een klik op het enveloppesymbool bovenaan deze pagina op de digitale nieuwsbrief. Zo ontvangt u meteen ook alle nieuws over de heraanleg van de N46 in Burst en Borsbeke.