Herinrichting kruispunt Vierwegen in Herzele

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2017 - 2018

Op donderdag 25 januari 2018 vindt een infovergadering plaatsen over de heraanleg van kruispunt Vierwegen. U komt er alles te weten over de heraanleg en de uitvoering van de werken. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Herzele slaan de handen in elkaar voor een herinrichting van het kruispunt Vierwegen in Herzele. Het kruispunt wordt veiliger voor fietsers en voetgangers en we pakken het fileprobleem aan op de N46 (Provinciebaan). Daarnaast komt er een gescheiden rioleringsstelsel onder het kruispunt en leggen we een bufferbekken aan.

In welke zone gaan we aan het werk?

Wat houden de werken in?

Met de herinrichting willen we een aantal knelpunten op dit kruispunt aanpakken:

 • de files op de N46,
 • de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers, 
  • auto's rijden links afslaand verkeer voorbij via het fietspad
  • smalle fiets- en voetpaden
 • en de slechte staat van het wegdek.

We doen dit door:

 • afslagstroken te voorzien op de N46,
  • In beide richtingen komt er een linksafslagstrook
  • en een strook voor wie rechtdoor wil of rechtsaf wil slaan
 • verhoogde fiets- en voetpaden aan te leggen,
  • die afbuigen aan de bushaltes, zodat busverkeer en fietsers niet moeten dwarsen
 • en het wegdek op het kruispunt te vervangen.

We maken van de gelegenheid gebruik om:

 • een gescheiden rioleringsstelsel 
 • en een bufferbekken aan te leggen om het regenwater dat op de weg valt te bufferen. 

 

Nutswerken afgerond

Ter voorbereiding van de heraanleg zijn de nutsmaatschappijen (gas, water, elektriciteit,...) langs geweest. Synductis heeft de leidingen (water, elektriciteit,...) vernieuwd. 

Heraanleg kruispunt 

De heraanleg van het kruispunt start begin volgend jaar en zal ongeveer 1 jaar duren.. De exacte timing en fasering van de werken ligt nog niet vast. Hieronder vindt u een voorlopige opdeling in fasen om u een indicatie te geven van hoe we de werken willen aanpakken. Door in fasen te werken, streven we ernaar om steeds zo veel mogelijk bewegingen voor het verkeer open te houden en zo weinig mogelijk om te leiden. 

Fase 1: Stationstraat 

Het was de bedoeling om deze fase eerst uit te voeren. Op vraag van de ondernemers zal bekeken worden met de aannemer om deze fase later uit te voeren. 

De Stationstraat wordt volledig afgesloten. Autoverkeer en fietsers moeten in beide richtingen omrijden. Verkeer op de Provinciebaan blijft in deze fase in beide richtingen mogelijk. 

Omleiding fietsers

Omleiding autoverkeer

Fase 2: zuidkant Provinciebaan

De werfzone ligt aan de zuidzijde van de Provinciebaan. Verkeer op de Provinciebaan blijft mogelijk in de richting van Zottegem. Verkeer richting Aalst moet omrijden. Fietsers zullen in beide richtingen omgeleid worden. 

Fase 3: noordkant Provinciebaan 

De aannemer werkt aan de noordzijde van de Provinciebaan. Verkeer op de Provinciebaan blijft mogelijk in de richting van Zottegem. Verkeer richting Aalst moet omrijden. Deze werken voert de aannemer in twee fasen uit, zodat steeds één van beide Houtemstraten open kan blijven. Fietsers zullen in beide richtingen omgeleid worden. 

Fase 4: bufferbekken (aan Oude Tramzate)

Deze werken kunnen uitgevoerd worden zonder hinder voor het verkeer. 

Fase 5: structureel onderhoud

De toplaag van de rijweg wordt heraangelegd in asfalt. De fietspaden worden overlaagd met asfalt. Ook hier zal verkeer richting Zottegem langs de werfzone kunnen en verkeer richting Aalst omrijden. 

Deze werken worden samen uitgevoerd met de heraanleg van de Oudenaardsesteenweg en Provincieweg (N46) in Burst en Borsbeke

Communicatie

Infovergadering op 25/01

Wie meer wil weten over deze werken, nodigen we graag uit op de infovergadering van 25 januari. Daar leggen we uit wat de werken inhouden en hoe ze uitgevoerd zullen worden. Alle partners zullen aanwezig zijn om te antwoorden op uw vragen. 

 • Wanneer? Donderdag 25 januari om 19u30
 • Waar? In de mediabox van de oude Wattenfabriek, Solleveld 35, Herzele

Bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers 

Voor ondernemers in en rond de werfzone zetten we een bereikbaarheidsadviseur in. Hij fungeert als brugfiguur tussen de opdrachtgevers en de ondernemers. Heb je als ondernemer vragen over je bereikbaarheid, over hoe je beleverd kan worden, over financiële tegemoetkomingen waarop je beroep kunt doen tijdens de werken, ... dan kun je bij hem terecht. Met al uw vragen over uw bereikbaarheid tijdens de werken kunt onderstaande persoon contacteren.

Marloes Cattersel
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 72 22 57

Digitale nieuwsbrief

Ontvangt u info over de werf graag rechstreeks in uw mailbox? Abonneer u dan met een klik op het enveloppesymbool bovenaan deze pagina op de digitale nieuwsbrief. Zo ontvangt u meteen ook alle nieuws over de heraanleg van de N46 in Burst en Borsbeke.