Herseltsesteenweg Aarschot - Herinrichting

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2016 - 2018

UPDATE 10/11/17: de riolering van het Kerkplein en de Kerkstraat is afgewerkt. In de werfzone van de Herseltsesteenweg (fase 2; zie faseringsplan onderaan op deze pagina) is de asfalt onderlaag geplaatst. De asfalt toplaag zal omwille van de temperaturen pas na de winter (huidige planning: half maart) geplaatst worden. Pas daarna zal Wegen en Verkeer de weg volledig kunnen openstellen. Ondertussen werkt de aannemer wel verder aan de fietspaden, de voetpaden en de bushaltes, maar ook die infrastructuur zal pas in het voorjaar in gebruik genomen kunnen worden. 

Wil u altijd het laatste nieuws over dit project in uw mailbox? Schrijf u dan in op onze digitale nieuwsbrief door op het icoontje rechts bovenaan deze pagina te klikken.

Actuele werken

Freeswerken op omleidingswegen verminderen overlast

De aannemer voert in opdracht van Wegen en Verkeer enkele bijkomende werken uit op de omleidingswegen. Het wegdek bestaat daar uit betonplaten die in vrij slechte staat verkeren. Door al het extra verkeer dat het wegdek daar moet verwerken, is er veel geluidsoverlast voor de omwonenden. Ook zijn er vaak trillingen merkbaar tot in de huizen langs de omleidingswegen.

Door het ‘fijnfrezen’ van deze betonplaten nemen we de trillingen en de geluidsoverlast grotendeels weg. Deze werken zullen in totaal tot midden november duren. Er wordt gewerkt met een mobiele werf, waardoor het verkeer nog steeds in beide richtingen zal kunnen doorrijden.

De straten die worden aangepakt zijn: Gijmelsesteenweg, Vleminckstraat, Wolfdonksesteenweg, Madestraat, Hoevestraat, Plankenbrug, Sleutelbaan, Mechelbaan. De freeswerken zullen ook in die volgorde gebeuren.

Fase 2: herinrichting schoolomgevingen

Wegen en Verkeer werkt van juni 2017 tot het voorjaar van 2018 in fase 2 op de Herseltsesteenweg. Deze fase omvat het gedeelte tussen de Ter Heidelaan (R25) en het huisnummer 247, net voorbij het kruispunt met de Kerkstraat. Ook in de Ourodenbergstraat en de Kerkstraat wordt gewerkt tot het kruispunt met de Oude Mechelsebaan. In deze fase wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel geplaatst dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert, de rijweg vernieuwd en aanliggende fietspaden, voetpaden en nieuwe bushalten aangebracht die worden ingepast in de omgeving van de kerk, het kerkhof en de scholen. Ook de parkeerplaatsen rond deze locaties worden aangepakt.

Omleiding voor verkeer en fietsers

Autoverkeer

  • Het autoverkeer van Aarschot naar Herselt moet een omleiding volgen via de Gijmelsesteenweg en de Oude Mechelsebaan. 
  • Het autoverkeer van Herselt naar Aarschot moet een omleiding volgen via de Madestraat, Hoevestraat, Plankenbrug, Haltestraat en Liersesteenweg. 

Vrachtverkeer

  • Het vrachtverkeer van Aarschot naar Herselt moet een omleiding volgen via de Gijmelsesteenweg, Vleminkstraat en Wolfdonksesteenweg. 
  • Het vrachtverkeer van Herselt naar Aarschot moet een omleiding volgen via de Madestraat, Hoevestraat, Plankenbrug, Haltestraat en Liersesteenweg. 

Fietsers

  • Fietsers moeten in beide richtingen omrijden via de Oude Mechelsebaan en het fietspad langs de spoorweg. 

 


 

Waarom wordt het project uitgevoerd?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Riopact en de stad Aarschot richten samen de Herseltsesteenweg (N19) opnieuw in. De gewestweg is een belangrijke toegangsweg voor de scholen Hoogvlieger en Ourodenberg. Bijgevolg geldt op deze weg een snelheidsbeperking van 50 km/u. Maar het karakter van de weg nodigt sommige bestuurders toch uit om sneller te rijden. Dit brengt de zachte weggebruikers in gevaar.

Bovendien zijn de huidige smalle fietspaden enkel aangegeven door belijning naast de weg en ontbreken de nodige oversteekplaatsen. Daarnaast ontbreken ook stoepen, groenstructuur en de nodige verlichting om van de Herseltsesteenweg een comfortabele en veilige weg te maken.

Tot slot bevindt zich onder de weg een verouderd gemengd rioleringssysteem en kan je hier en daar een gracht aantreffen. Met dit globale project voor de Herseltsesteenweg willen we alle zwakheden in één keer wegwerken.

Met dit project zal Wegen en Verkeer de omgeving van de scholen Hoogvlieger en Ourodenberg, de kerk en het kerkhof volledig opnieuw aanleggen, met veel aandacht voor de zachte weggebruikers, om de Herseltsesteenweg veiliger en leefbaarder maken. Daarnaast maakt Riopact van het project gebruik om het bestaande rioleringsstelsel te vervangen door een nieuw stelsel dat afval- en regenwater gescheiden afvoert.

 

Herinrichting ingedeeld in twee fasen.


 

Fase 1: aansluiting Damiaaninstituut (2016)

In de eerste fase, tussen Heilaakstraat en Ter Heidelaan (R25) stond de aansluiting met de herinrichting ter hoogte van het Damiaaninstituut centraal. Het aanliggende fietspad sluit hier aan op de fietspaden van de Waterstraat en de Grote Laakweg. Daarnaast werd ook een aansluiting met de fiets- en voetgangerstunnel naar de Liersesteenweg voorzien. De bushaltes op de Herseltsesteenweg werden aangepast aan de huidige normen en er werd een voetpad voorzien. De uitvoering van deze werken gebeurde tussen augustus 2016 en juni 2017.

 

Fase 2: herinrichting schoolomgevingen (2017)

In de tweede fase wordt er in de Herseltsesteenweg gewerkt tussen Ter Heidelaan (R25) en het huisnummer 247, net voorbij het kruispunt met de Kerkstraat. Ook in de Ourodenbergstraat en de Kerkstraat wordt gewerkt tot het kruispunt met de Oude Mechelsebaan. In fase 2 worden aanliggende fietspaden, voetpaden en nieuwe bushalten voorzien die worden ingepast in de omgeving van de kerk, het kerkhof en de scholen. Ook de parkeerplaatsen rond deze locaties worden hierbij aangepakt. De uitvoering van deze werken is voorzien van juni 2017 tot het voorjaar van 2018.


 

Kruispunt met Oude Mechelsebaan wordt later heringericht

In de vorige communicatie van Wegen en Verkeer en de stad Aarschot werd ook de herinrichting van het kruispunt met de Oude Mechelsebaan mee opgenomen in het project van de Herseltsesteenweg. Wegen en Verkeer heeft nu beslist om eerst fase 1 en fase 2 van de herinrichting uit te voeren. Pas wanneer deze fasen volledig afgerond zijn, kunnen de werken aan het kruispunt met de Oude Mechelsebaan starten. Dit is ten vroegste in 2018.

 

Welke werken voert Riopact uit ?

Het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van het rioleringsstelsel in de stad Aarschot is in handen van Riopact, een samenwerkingsverband tussen De Watergroep en Aquafin. Binnen de herinrichting van de Herseltsesteenweg vernieuwt Riopact het volledige rioleringsstelsel in het projectgebied.

De werken die Riopact uitvoert, bestaan uit:

  • de aanleg van een afvalwater- en regenwaterriool,
  • de aansluiting van de woningen op het afval- en regenwaterstelsel,
  • de bouw van twee pompstations voor het oppompen van afvalwater: één in de Roodhuisstraat en één op het einde van de P. Adriaan Willemsstraat,
  • de aanleg van twee open bekkens voor de buffering van regenwater ter hoogte van de waterlopen Heidelaak en Kalsterloop/Herseltseloop,
  • de renovatie van de bestaande riolering in de Herseltsesteenweg tussen de P. Adriaan Willemsstraat en P. Dergentstraat.

 

Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat terrein

De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars contacteren en adviseren over hoe dit best gebeurt.

 

Blijf op de hoogte

Op deze pagina leest u alvast de eerste informatie over de herinrichting van de Herseltsesteenweg. Daarnaast wil Wegen en Verkeer u ook tijdens de werken op de hoogte houden over de voortgang van dit project. Hiervoor maakt Wegen en Verkeer gebruik van een digitale nieuwsbrief zodat u op regelmatige tijdstippen altijd de laatste informatie over de werken in uw mailbox krijgt. Om u in te schrijven op deze digitale nieuwsbrief klikt u rechts bovenaan op het icoontje.