Nieuw op- en afrittencomplex op R4 West in Evergem

Regio
Gemeente
Weg
Datum 1 juni 2016 - eind 2017

De op- en afrit richting Zelzate is open voor het verkeer. De R4 dwarsen via de brug kan nog niet. Dat zal pas in de tweede helft van maart kunnen. 

Op 1 juni 2016 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de aanleg van een nieuw op- en afrittencomplex op de R4 West in Evergem. Het nieuwe knooppunt is nodig voor de ontsluiting van het toekomstige bedrijventerrein “Rieme-Noord” in de Gentse haven, maar zal ook de leefbaarheid van het kanaaldorp Rieme verhogen. De werken zullen ongeveer een anderhalf jaar duren. De planning hangt af van de technische en/of weersomstandigheden.

Wat?

Het nieuwe bedrijventerrein komt ten noorden van Rieme te liggen tussen de R4 West en het kanaal Gent-Terneuzen. Om deze zone vlot bereikbaar te maken, bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuw op- en afrittencomplex op de R4 West. Ook de woonkern Rieme profiteert hiervan Het vrachtverkeer naar een aantal bedrijven aan het kanaal in Rieme rijdt nu nog door de woonkern. In de toekomst kan het zwaar verkeer via het nieuwe knooppunt en de havenweg deze bedrijven bereiken. 

Het knooppunt bestaat uit een op- en afrit langs beide zijden van de R4 en een nieuwe brug over de R4 die aansluit op de havenweg naar de industriezone. Ook aan de fietsers is gedacht. Een nieuw stuk fietspad en een fietstunnel onder de op- en afrit maken veilig en comfortabel fietsen naar de bedrijvenzone mogelijk.

Dit nieuwe knooppunt kadert in de ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem, kortweg project R4WO.  Kort samengevat zullen er na de ombouw:

  • geen kruispunten met lichten meer zijn op de R4 West en Oost, maar enkel nog bruggen, tunnels of onderdoorgangen (korte tunnel),
  • moet er veilige fietsinfrastructuur liggen langs en over/onder de R4,
  • zijn alle zijstraten die van ondergeschikt belang zijn, afgesloten van de R4.

Het merendeel van het project wordt uitgevoerd door middel van een publiek-private-samenwerking (PPS). Het knooppunt  Rieme-Noord is één van de projecten die buiten de PPS worden uitgevoerd. Alle info op www.wegenenverkeer.be/R4WO  

Timing

De werken zijn gestart op 1 juni en zullen ongeveer anderhalf jaar duren.  

Verkeerssituatie en omleidingen

Autoverkeer: 19 september - februari 2017

  • Verkeer heeft 1 rijstrook in elke richting. 
  • Sinds 26 oktober rijdt alle verkeer richting Gent via een doorsteek door de middenberm naar de rijrichting Zelzate. Er is één rijstrook in elke richting.

Autoverkeer: februari 2017- najaar 2017

  • Er blijft een rijstrook in elke richting

Fietsers

Het fietspad langs de R4 is afgesloten sinds 1 juni 2016. Er wordt in beide richtingen omgereden via Ter Loverendreef, Kasteelstraat, Stoepestraat, Kroonstraat en Pastorijstraat. Dit blijft zo tot het nieuwe fietspad is afgewerkt. 

Blijf op de hoogte

Voor nieuws rechtstreeks in uw mailbox, kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief, op deze pagina rechts bovenaan.