Verlenging gewestweg tot Wasseven (Ham)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2017-2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N73 in Tessenderlo doortrekken over het Albertkanaal tot Wasseven-Olmsesteenweg te Ham. De N73 krijgt zo een centrale rol in de ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven van Beringen, Ravenshout-Noord en de bedrijvenzone Truibroek. De voorbereidende nutswerken starten op 4 september.

De krachtlijnen van het project

Het project omvat de doortrekking van de N73 vanaf het op- en afrittencomplex 25A op de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan Wasseven / Olmsesteenweg (gemeente Ham).
Tussen de E313 en de Nijverheidsweg komt de N73 op het bestaande talud te liggen en maken we gebruik van de brug over het Albertkanaal. Ter hoogte van de Nijverheidsweg zal de N73 afbuigen om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. 

Samen met de doortrekking worden ook de kruispunten met de Snelwegstraat, Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven aangepast.

  • Het kruispunt met de Snelwegstraat wordt heringericht tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. 
  • Ook het kruispunt Wasseven zal beveiligd worden met verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren. 
  • De Aubruggestraat en de Nijverheidsweg worden ‘geknipt’ voor gemotoriseerd verkeer. In de toekomst zullen enkel nog fietsers en voetgangers er de N73 kunnen kruisen via nieuw aan te leggen fietstunnels. 
  • De Nijverheidsweg zal ook aantakken op de nieuwe weg. Dit T-kruispunt zal worden ingericht met verkeerslichten. 

Timing en verloop van de werken 

Omleiding voor knip Aubruggestraat vanaf 3 novemberSinds begin november is de Aubruggestraat onderbroken voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de toekomstige kruising met de N73. De aannemer bouwt hier de fietstunnel die voetgangers en fietsers straks veilig onder de N73 leidt. Plaatselijk verkeer van en naar de KMO-zone rijdt via de Snelwegstraat-Aubruggestraat (noordkant) en Snelwegstraat-Kanaalweg-Aubruggestraat (zuidkant).

 

Beurtelings verkeer in Nijverheidsweg

Nijverheidsweg definitief onderbroken voor gemotoriseed verkeer

Voor de kerstvakantie verandert de verkeerssituatie op de Nijverheidsweg opnieuw. Net als in de Aubruggestraat zullen in de toekomst enkel nog fietsers en voetgangers in de Nijverheidsweg via een nieuw aan te leggen fietstunnel er de N73 kunnen kruisen.

De voorbereidende werken aan de zuidelijke toegang tot Truibroek worden voor de kerstvakantie afgerond. Zodra het kruispunt weer open is, wordt de Nijverheidsweg volledig onderbroken, zodat de werken aan de bestaande overbrugging en de nieuwe fietstunnel kunnen verdergaan. Verkeer op de Nijverheidsweg zal in beide richtingen verplicht via Truibroek moeten omrijden. Dit geldt tijdens de werken ook voor voetgangers en fietsers.

Omdat ook nog gewerkt zal worden op het kruispunt met de noordelijke toegang naar Truibroek, legt het agentschap hier een tijdelijke werfweg in asfalt aan, zodat het verkeer altijd een doorgang heeft.

Nutswerken en aanleg amfibieëntunnels Zeventig Zillenweg

Op de Zeventig Zillenweg zijn sinds begin november de nutsmaatschappijen aan de slag, vanaf het kruispunt met de Nijverheidsweg tot en met het kruispunt met Wasseven. Deze werken duren tot het einde van januari 2018 en hebben geen impact op het verkeer.

Begin januari start de aannemer met de aanleg van twee amfibieëntunnels onder de Zeventig Zillenweg, tussen de Nijverheidsweg en Wasseven. Om de doorsteken onder de rijweg te realiseren, zet de aannemer indien nodig tijdelijke werfverkeerslichten in, die het verkeer beurtelings voorbij de werfzone leiden. Fietsers rijden tijdens deze werken in beide richtingen aan de noordzijde van de weg.

 

Meer informatie / nieuwsbrief

Zodra de startdata van de volgende fasen bekend zijn, kondigen we die o.a. aan via deze webpagina en de digitale nieuwsbrief waarop u zich via de knop rechts op de pagina kan inschrijven.