Wegenwerken in Antwerps havengebied

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2017, 2018

In 2017 en 2018 plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een aantal grote ingrepen op enkele belangrijke verkeersaders in de Antwerpse havenregio. Bij de planning en fasering van de werken wordt alles in het werk gesteld om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van de bedrijven in de haven maximaal te garanderen. Op deze portaalpagina vindt u een overzicht van de verschillende projecten waar we nu een concreet zicht op hebben en kunt u zich inschrijven op een algemene digitale nieuwsbrief. Telkens als er nieuws te melden valt over deze projecten (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie), maar ook bij niet-geplande dringende werken van AWV die een voelbare impact kunnen hebben op de mobiliteit of bereikbaarheid in het havengebied ontvangt u dan een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Wenst u enkel op de hoogte gehouden te worden over een bepaald project? Dat kan. Daarvoor navigeert u naar de werfpagina van het project waarvan u op de hoogte wilt blijven (zie links hieronder) en schrijft u zich via die pagina in op de specifieke nieuwsbrief (indien beschikbaar) voor dat project.

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

1. Kabelwerken (Elia) en vernieuwing wegdek (AWV) Scheldelaan (N101) - richting Nederland

Vanaf begin februari 2017 startte hoogspanningsnetbeheerder Elia, in het kader van het Brabo-project, met de aanleg van een nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet. Gezien het wegdek hiervoor moet opgebroken worden maakt AWV van deze aanleiding gebruik om het volledige wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet te vernieuwen. De werken van AWV starten zoveel mogelijk in aansluiting op de werken van Elia, vermoedelijk april 2017. De planning voorziet dat de werken in april 2018 afgerond zijn. Tijdens de werken kan het verkeer op de Scheldelaan tussen Noordzee Terminal en het complex Lillo slechts in één richting (richting Antwerpen) rijden. Verkeer dat komt van ten zuiden van het complex R2-Scheldelaan wordt omgeleid via de A12.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/kabelwerken-elia-en-vernieuwing-wegdek-awv-scheldelaan-n101-richting-nederland

2. Vernieuwing wegdek Kruisweg/Antwerpsebaan (N180)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert gespreid over twee fases grondige onderhoudswerken uit op de Kruisweg/Antwerpsebaan (N180) in de haven van Antwerpen. Het wegdek is er versleten en aan vernieuwing toe. De werfzone bevindt zich tussen de brandweerpost Berendrecht en het kruispunt met de Stabroeksebaan (N111). De werken bestaan uit twee grote fases die telkens ongeveer 1 à 2 maand in beslag nemen. Fase 1 werd reeds uitgevoerd in oktober-november 2017. Fase 2 staat gepland voor het voorjaar van 2018 (exacte startdatum nog te bepalen). Verkeer blijft tijdens deze periodes steeds mogelijk in beide richtingen langs één kant van de weg.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-wegdek-kruiswegantwerpsebaan-n180-haven-van-antwerpen

3. Vernieuwing wegdek Noorderlaan (N180) tussen kruispunten met Goteborgweg en Treurenborg

Ook het stuk Noorderlaan tussen de kruispunten met de Goteborgweg en de Treurenborg krijgt een nieuw wegdek. De uitvoering van deze werken is gepland voor de zomer van 2018. De werken zullen zeker niet beginnen vooraleer de vernieuwing van de Scheldelaan is afgerond (rond april 2018). Dit om de hinder voor de mobiliteit in de Antwerpse haven zo beperkt mogelijk te houden. Van zodra er meer details zijn over de aanpak, fasering en timing van de werken, zal AWV hier nog uitgebreid over communiceren. 

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-wegdek-noorderlaan-n180-tussen-g%C3%B6teborgweg-en-treurenborg

4. Vernieuwing grendelmechanismen bruggen Berendrecht- en Zandvlietsluis

In het voorjaar van 2018 (mei-juli) zal het Agentschap Maritieme Toegang (AMT) de grendelmechanismen van twee bruggen aan de Berendrecht- en Zandvlietsluis vernieuwen. In 2016 werden reeds de grendelmechanismen van de twee oostelijke bruggen van het sluizencomplex vernieuwd. Nu gebeuren dezelfde werken aan de twee westelijke bruggen. Deze werken zullen ook impact hebben op de verkeerssituatie en de mobiliteit op de Scheldelaan (N101). Voor het scheepvaartverkeer zal er geen hinder zijn, maar tijdens de werken is er voor het landverkeer slechts één van de twee oversteken over de sluis beschikbaar. Wanneer er echter een schip moet passeren langs één van deze twee bruggen, zullen de bruggen aan beide kanten van de sluis open staan en kan het verkeer niet verder. Voor automobilisten (personenwagens -3,5 ton) stelt dat niet zo'n probleem omdat doorgang mogelijk blijft over de sluisdeuren, maar voor vrachtwagens is dit niet mogelijk. Het vrachtverkeer moet dan tijdelijk een omleiding volgen via de A12. Van zodra er meer details zijn over de aanpak, fasering en timing van de werken, zal AWV hier nog uitgebreid over communiceren. 

5. Plaatsing geluidsschermen A12 ter hoogte van Schoonbroek-Dragonderstraat

De Vlaamse overheid zal het bestaande geluidsscherm langs de A12 in Ekeren verlengen. Door deze uitbreiding ontstaat er een extra afscherming van 715m in zuidelijke richting. Dankzij die uitbreiding zal de wijk Schoonbroek minder gestoord worden door geluidsoverlast. De schermen die nu lopen tot de Dragondersstraat, zullen na de verlenging doorlopen tot onder de Transcontinentaalbrug. Het Agentschap Wegen en Verkeer start in het voorjaar van 2018 met de bouw van de geluidsschermen. De bouw zal ongeveer 2 maanden duren. Het doorgaand verkeer op de A12 zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Ter hoogte van de werfzone wordt enkel de pechstrook ingenomen. Op de oprit Ekeren (16) naar de A12 richting Nederland wordt het verkeer voor de Transcontinentaalbrug wel op één rijstrook gezet in plaats van twee.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/plaatsing-geluidsschermen-a12-ter-hoogte-van-ekeren

6. Nieuw complex Waaslandhaven-Noord

In de loop van 2017 startte het Agentschap Maritieme Toegang (AMT) in samenwerking met AWV aan de herinrichting van het complex Waaslandhaven-Noord. De huidige rotonde die de verbinding voorziet tussen de R2 en het onderliggende wegennet wordt vervangen door een 'Hollands complex' met parallelle op- en afritten en een brug over de R2. Met deze ingreep willen AMT en AWV de vlotte doorstroming bij de verhoogde verkeersintensiteiten in de toekomst verzekeren. Tijdens de werken blijft verkeer op de R2 over twee rijstroken in beide richtingen mogelijk.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-complex-waaslandhaven-noord