Woluwedal (R22) Zaventem en Kraainem: herinrichting en heraanleg riolering

Weg
Datum 4 augustus 2015

UPDATE 24/01/18: op het kruispunt van de Leuvensesteenweg en de gewestweg Woluwedal moeten alleen nog asfalteringswerken gebeuren. Dat is momenteel niet mogelijk omdat de temperaturen te laag zijn. Zodra het weer het toelaat, zal aannemer Viabuild de resterende werken uitvoeren. De verwachting is nog altijd (zoals aangekondigd in onze laatste update op deze webpagina op 24 januari) dat de werken tegen het einde van de maand maart beëindigd zullen zijn. Kort daarop zal de verkeerssituatie met de tijdelijke lus opgeheven worden en gaan we terug naar de oorspronkelijke verkeerssituatie waarbij alle bewegingen op alle kruispunten opnieuw mogelijk zijn. Zodra we meer informatie hebben over de volgende fase van de werken (weghelft rijrichting Sint-Lambrechts-Woluwe - deze werken worden heraanbesteed) zal Wegen en Verkeer een volgende bewonersbrief in de ruime omgeving van de werf verspreiden. Geïnteresseerden kunnen zich ook inschrijven op de nieuwsbrief.   

 

Vooruitblik op verkeerssituatie na afronden fase 1 (herinrichting weghelft richting Vilvoorde)

Zodra alle signalisatie en tijdelijke infrastructuur verwijderd is, is fase 1 (herinrichting weghelft rijrichting Vilvoorde) volledig beëindigd en zal de aannemer het kruispunt van de Leuvensesteenweg en dat van de Tramlaan/Oudstrijderslaan volledig openstellen. Op dat moment zullen ook de tijdelijke verkeerssituaties in de Julien Trekkersstraat, de Jozef Van Damstraat, de Sint-Stefaansstraat etc. opgeheven worden. Het verkeer in de rijrichting van Vilvoorde zal dan over een vernieuwde weghelft rijden, het verkeer richting Sint-Lambrechts-Woluwe zal nog over de oude weghelft rijden. Deze verkeerssituatie zal in voege blijven tot de werken van fase 2 (herinrichting weghelft rijrichting Sint-Lambrechts-Woluwe) beginnen (zie alinea hieronder i.v.m. de heraanbesteding van die werken).  

Heraanbesteding na beëindigen fase 1

I het najaar van 2017 werd beslist dat de herinrichting van Woluwedal na het afronden van fase 1 (zie faseringsplan onderaan deze pagina) van de werken, stopgezet zal worden. Tot eind februari 2018 werkt nv VIABUILD nog de laatste ingrepen van fase 1 af. Daarna maakt Wegen en Verkeer de werfzone opnieuw vrij, zodat het verkeer in afwachting van de tweede fase (de herinrichting van de weghelft rijrichting Sint-Lambrechts-Woluwe) zo vlot mogelijk kan rijden. Zodra er meer informatie is over hoe de verkeerssituatie precies zal geregeld worden en wanneer ze in voege zal komen, zal Wegen en Verkeer daar over berichten op deze webpagina en via de nieuwsbrief. Wegen en Verkeer begrijpt dat de heraanbesteding en de nieuwe ontwikkelingen in dit project veel bijkomende vragen zullen oproepen. Daarom hebben we een lijst van veelgestelde vragen opgesteld. Mocht u na het lezen van deze lijst nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via het contactformulier op deze website. 

Verkeer vanuit Sint-Lambrechts-Woluwe: vlottere rechtsafbeweging 

Sinds 21 december is een deel van de werfzone opengesteld (zie plannetje hieronder), zodat het verkeer dat vanuit Sint-Lambrechts-Woluwe komt en de Oudstrijderslaan rechtsaf indraait, niet meer hoeft aan te schuiven met het verkeer dat rechtdoor rijdt (richting Diegem / Vilvoorde). Ook de oprit van de E40 voor het verkeer richting Luik zal op die manier wat vlotter bereikbaar worden. 

 

 

Aangepaste verkeerssituatie sinds 21 december 2017

Over de stopzetting van de werken   

Begin 2016 (de werken waren toen ongeveer een half jaar bezig) ontstond er onenigheid over de werken toen Wegen en Verkeer eiste dat VIABUILD de fundering van de riolering opnieuw aanlegde. Proeven hadden immers aangetoond dat de funderingspalen onvoldoende draagkracht hadden. Na een half jaar quasi-stilstand van de werf kwam minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts tussen en kwamen de werken weer op gang. 

Ondertussen is de riolering afgewerkt en heeft de aannemer de weginfrastructuur van fase 1 bijna volledig afgewerkt. Er zijn echter ook nog altijd discussies over de financiële afhandeling en de aannemer werkt nog altijd te traag. Half oktober is dan gebleken dat de huidige aannemer bereid is om de samenwerking met Wegen en Verkeer stop te zetten.  

Voor heropstart werken: tijdelijke openstelling kruispunten  

Nv VIABUILD werkt momenteel nog aan een koker onder de Leuvensesteenweg, ter hoogte van het kruispunt met de gewestweg Woluwedal. Zodra die werken beëindigd zijn, zal Wegen en Verkeer een tijdelijke verkeerssituatie instellen. De kruispunten van de Leuvensesteenweg en de Tramlaan/Oudstrijderslaan zullen daarbij opengesteld worden en de gewestweg Woluwedal zal opnieuw over zijn gehele breedte opengesteld worden. Het schema hieronder stelt de tijdelijke verkeerssituatie voor na afloop van fase 1: 

Verkeerssituatie na fase 1, in afwachting van uitvoering fase 2 

Rond dezelfde periode (wanneer de kruispunten van de Leuvensesteenweg en de Oudstrijderslaan opengesteld worden) zal ook het kruispunt van de gewestweg Woluwedal en de Jozef Van Dammestraat opengesteld worden en ook de overige straten naar hun oorspronkelijke toestand worden teruggebracht. Dan:

 • wordt het tijdelijk circulatieplan in de woonwijk en de winkelzone van Sint-Stevens-Woluwe opgeheven en naar de oorspronkelijke toestand teruggebracht 
 • wordt het eenrichtingsverkeer in de Jozef Van Dammestraat en de Sint-Stefaansstraat opgeheven 
 • wordt in de Sint-Stefaansstraat tussen huisnummers 72 en 104 het eenrichtingsverkeer weer omgedraaid (zodat de oorspronkelijke toestand weer in voege komt) 
 • wordt de Frans Smoldersstraat tussen huisnummers 63 en 74 opnieuw toegankelijk vanaf de R22, en wordt ter hoogte van huisnummer 63 de verbinding met de Kleine Kloosterstraat opnieuw afgesloten, om sluipverkeer te vermijden
 • wordt de verbinding van de woonwijk van Sint-Stevens-Woluwe via de Belgicastraat naar de Hector Henneaulaan in de oorspronkelijk toestand hersteld, en enkel toegankelijk gemaakt voor fietsers en andere zwakke weggebruikers

Situering van de werken

In augustus 2015 startte Wegen en Verkeer met de herinrichtingswerken in Woluwedal (R22). Wegen en Verkeer werkt eerst aan de kant van de weg in de richting van Vilvoorde (noordelijke richting). Daarna wordt er gewerkt aan de kant van de weg in de richting van Sint-Lambrechts-Woluwe (zuidelijke richting).

Situering project
Situering werken (in Zaventem en in Kraainem)

 

Bereikbaarheid van het projectgebied tijdens fase 1 (de herinrichting van de weghelft rijrichting Vilvoorde) 

Alle verkeer op rijstroken richting Sint-Lambrechts-Woluwe (zuidelijke richting)

Ter hoogte van de kruispunten met de Leuvensesteenweg (N2) en de Tramlaan/Oudstrijderslaan sluit Wegen en Verkeer de rijstroken in de richting van Vilvoorde (noordelijke richting) af. Om verkeer in beide rijrichtingen mogelijk te houden, wordt alle verkeer op de rijstroken in de richting van Sint-Lambrechts-Woluwe gebracht. Daar beschikt het verkeer in elke rijrichting over één rijstrook.

Keerpunten sturen het verkeer op de Woluwelaan

 • Het verkeer op de Woluwelaan kan tijdens de werken de zijstraten alleen rechts in- en uitrijden.
 • Vanaf de Leuvensesteenweg (N2), Tramlaan en Oudstrijderslaan kan het verkeer tijdens de herinrichtingswerken aan de kruispunten enkel nog rechtsaf slaan naar de Woluwelaan (R22).
 • Het verkeer dat vanuit die straten komt en linksaf wil slaan of rechtdoor wil rijden, moet omrijden via de keerpunten op Woluwelaan om hun route in deze richting verder te zetten.

Linksafbeweging aan afrit Kraainem (nr. 2) richting Vilvoorde afgesloten (verkeer E40 richting Leuven/Luik)

 • Tijdens de volledige duur van de werken is het onmogelijk voor het verkeer vanuit Brussel om via de afrit Kraainem (nr. 2) linksaf te slaan richting Machelen of Vilvoorde.
 • Dit verkeer moet rechtsaf slaan om via het keerpunt rechtsomkeer te maken.
 • Het verkeer kan gebruik maken van de afritten in Sterrebeek via de E40 (afrit 21), Wezembeek-Oppem via de R0 (afrit 2), en Kraainem via beide vermelde afritten.
 • Het verkeer vanuit Brussel richting Sint-Lambrechts-Woluwe of de Cliniques Universitaires Saint-Luc kan wel nog altijd rechtsaf rijden vanaf de afrit Kraainem (nr. 2).

Twee rijstroken in Oudstrijderslaan richting Woluwelaan ingenomen tot eind 2015

 • Wegen en Verkeer neemt tot het einde van 2015 aan de kant rijrichting Woluwelaan de volledige twee rijstroken in vanaf de oprit naar de E40 tot aan het kruispunt met de Woluwelaan.
 • Om verkeer in twee richtingen mogelijk te houden, voorziet Wegen en Verkeer ter hoogte van het kruispunt met de oprit van de E40 een doorsteek voor het verkeer richting Woluwelaan.
 • Aan de zijde richting Sterrebeek beschikt het verkeer dan over één rijstrook in elke rijrichting.

Maatregelen houden woonwijken bereikbaar en leefbaar

Om het verkeer op en rond de gewestweg R22 (Woluwedal) vlot te laten verlopen in de nieuwe verkeerssituatie, moet Wegen en Verkeer ook in de omliggende straten tijdelijke ingrepen doorvoeren:

 • Vanaf de Grote Kloosterstraat kan het verkeer niet meer rechtstreeks naar de Woluwelaan (R22) rijden. Het verkeer kan de Woluwelaan bereiken via de Frans Smoldersstraat en de Leuvensesteenweg (N2). Ook het verkeer van de Frans Smoldersstraat zelf moet via de Leuvensesteenweg (N2) naar de Woluwelaan rijden.
 • Het verkeer uit de Jozef van Damstraat moet aan het kruispunt met de Woluwelaan verplicht rechts afslaan in de richting van Woluwe. Indien u in de richting van Vilvoorde wil rijden, dient u ook eerst rechtsaf te slaan aan het kruispunt en gebruik te maken van de keerpunten verderop de Woluwelaan.
 • Het verkeer op de Woluwelaan zelf kan via dit kruispunt de Jozef van Damstraat niet meer inrijden. Het verkeer moet omrijden via de Leuvensesteenweg (N2), Voordestraat en Veste.
 • Om deze omleiding vlot te laten verlopen worden de Voordestraat, Veste en het eerste deel van de Jozef van Damstraat enkelrichting gemaakt vanaf de Leuvensesteenweg (N2) in de richting van Rijmelgem.
 • In de omgekeerde richting maakt Wegen en Verkeer tijdelijk de Sint-Stefaansstraat enkelrichting van Terwilgen tot Broekstraat voor een vlotte verkeerscirculatie.   

3 redenen voor de werken in Woluwedal

 1. Verkeerssituatie in Zaventem en Kraainem veiliger maken

 • Vermijden van conflictsituaties en risico’s door op alle zijtakken van de twee kruispunten op Woluwedal nieuwe verkeerslichten met een volledig nieuwe regeling aan te brengen.
 • Een weggebruiker die een afslagbeweging maakt, zal in de nieuwe situatie steeds zijn ‘eigen’ groen licht krijgen. M.a.w. hij zal kunnen afslaan in alle veiligheid, zonder dat er nog tegenliggend verkeer door mag rijden. Vandaag moeten automobilisten die vanop Woluwedal een van de zijstraten (bijv. de Leuvensesteenweg) willen inslaan rekening houden met het verkeer dat vanuit de andere rijrichting komt en rechtdoor rijdt.
 • Met de aanleg van nieuwe (deels vrijliggende en deels verhoogde) fietspaden in rood beton en comfortabele trottoirs verbetert Wegen en Verkeer de voorzieningen voor zachte weggebruikers volgens de standaarden van haar nieuwe ontwerpen.

 

 1. Verkeersafwikkeling kruispunten verbeteren

 • Verschillende rijstroken aan de kruispunten zijn vaak overbelast. Denk maar aan het kruispunt van Woluwedal met de Tramlaan waar het verkeer dat vanuit de Tramlaan komt en linksaf wil slaan naar Machelen of Vilvoorde, moet aanschuiven met het verkeer dat rechtdoor rijdt (naar de Oudstrijderslaan).
 • Wegen en Verkeer past de indeling van de kruispunten aan om de verkeersafwikkeling te verbeteren.
  • Het verkeer dat van Sint-Pieters-Woluwe naar Machelen rijdt, zal op het kruispunt van de Leuvensesteenweg na de werken gebruik kunnen maken van de rijstrook die vandaag enkel voorzien is voor het (rechts afslaand) verkeer in de richting van Leuven.
  • Voor het links afslaand verkeer vanuit de Tramlaan komt er een aparte afslagstrook.
 1. Nieuwe riolering en collector aanleggen tegen wateroverlast

 • Aanleg volledig gescheiden rioleringssysteem dat het regenwater van het afvalwater scheidt en dus afzonderlijk afvoert. Dat is beter voor het milieu, maar ook voor de waterhuishouding van dit gebied.
 • Aanleg nieuwe ‘collector’: een grote kuip die bij hevige regenval het water opvangt voor het naar de verder gelegen ‘Woluwecollector’ (de ondergrondse bedding van de rivier de Woluwe) stroomt. Deze collector kan bij extreme neerslag overstromingen en wateroverlast vermijden.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via de link bovenaan deze pagina.